Torsdag d. 4. kl. 17.00: Generalforsamling

Lørdag d. 27. kl 9.30: Arbejdsdag og petanque åbning