Torsdag d. 10. kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Mandag d. 28. kl. 9.30: Arbejdsdag

Torsdag d. 31. kl. 19.00: fællesmøde, spisning kl. 17.30, madhold 4